Vypracovali sme pre Vás článok, v ktorom si popíšeme všetko potrebné o vlhkým múroch, plesniach na stenách a riešení ich príčin. V prvom rade si môžeme vysvetliť prečo vlastne murivo a steny vlhnú najčastejšie vlhnú.

Za všetkým stojí fyzikálny jav: Vodná vzlínavosť. Je to jav pri ktorom voda stúpa v kapilárach a v póroch materiálu a tým sa prenesie do vašich múrov. Vlhké múry sú vhodným domovom pre množstvo plesní, ktoré sa usídlia na stenách vášho obydlia. S výskytom problematických plesní sa mnohí z vás už určite stretli a to či už priamo alebo nepriamo vo svojom dome alebo v byte. Výskyt plesní v interiéri zásadným a negatívnym spôsobom ovplyvňuje naše zdravie a preto by sme im v prípade ich výskytu mali venovať dostatočnú pozornosť.

vlhnutie stien murov podrezanie plesne  Capillary flow brick

Čo vlastne plesne sú?

Plesne sú vláknité huby, ktoré produkujú spóry. Spóry sú drobné, veľmi ľahké a voľným okom neviditeľné štruktúry slúžiace k nepohlavnému rozmnožovaniu plesní, ktoré sú uvoľňované do ovzdušia a kontaminujú ďalšie predmety a priestory.  Sú viditeľné ako rôznofarebné nárasty bielej, žltej, zelenej, krémovej, modrej, čiernej alebo šedej farby.

detail plesne  plesen muriva odstranenie plesne v murivu  podrezavanie muriva plesen na stene  stena vlhkost plesen  plesen v rohu

Vinník - Nekvalitná izolácia alebo žiadna izolácia

Približne do roku 1970 sa pri stavbe domov používala ako hydroizolácia muriva takzvaný Terový papier, smola  a v niektorých prípadoch sa nepoužila izolácia. Terový papier nebol odolný voči času a látkam obsiahnutých vo vode ktorá vzlínala od základov k murivu a postupne sa rozpadol čím zanikla je hydroizolačná funkcia

Týmito trhlinami v starých izoláciach sa voda šíri ďalej a stúpa do výšky. Následne vidíme na stenách vlhké mapy spôsobené touto vodnou vzlínavosťou.

Foto: Rozpadnutá stará izolácia                                  Foto: Škvára pod starou podlahou bez izolácie

poskodena izolacia vlhnutie murov   izolacia podlahy lepenka skvara

Aké metódy odstránenia vlhkosti z múrov poznáme ?

Niektoré sú 100% a niektoré skoro 0%

1. Podrezávanie muriva

2. Podsekávanie muriva

3. Vlievaná hydroizolácia

4. Injektáž muriva

5. Prekrytie sanačnou omietkou

6. Elektronické zariadenia

Začneme s najúčinnejšou metódou a tou je:

1.Podrezanie muriva s následným vložením hydroizolácie.

Ide o okamžité a 100% zastavenie vlhnutia múrov so životnosťou viac ako 100 rokov.

Pri tomto spôsobe sa začína určením výšky v ktorej sa bude podrezávať murivo.

Následne sa začne rezať drážka vídiovou alebo diamantovou reťazou v celej šírke muriva.

Po každom podrezanom metri alebo menej sa vloží do reznej škáry 2mm hrubá polyetylénová fólia.

Škára sa proti sadaniu zabezpečí špeciálnymi, rôzne hrubými plastovými doskovými klinmi podľa šírky rezu a použitej izolácie.

Sú konštruované na únosnosť 500 kg/cm2, každý tak spoľahlivo unesie desiatky ton. Kliny už v škáre ostávajú. 

Vkladané plastové izolácie sú určené na použitie ako zábrany proti vode i radónu. Majú najdlhšiu životnosť zo všetkých používaných izolácií, sú veľmi pevné a odolné, celkom inertné aj proti agresívnym soliam síranov, dusičnanov a chloridov (biele výkvety), ktoré vlhké murivo často obsahuje a ktorým ťažko odolávajú aj antikorové plechy. Rezná škára sa potom vypĺňa cementovou maltovou zmesou; do hrubých stien možno v prípade potreby vstrekovať do škáry cementovú zmes pod tlakom (čerpadlom). Týmto spôsobom sa dá zhotoviť izolácia tehlového muriva do hrúbky 130 cm. 

Vďaka elektrickej píle možno podrezaním ošetriť všetky steny, aj štítové, susediace s iným objektom, stačí totiž prístup k stene z jednej strany. Pri správnom postupe podrezávania muriva je vylúčené akékoľvek sadanie, rez nesprevádzajú žiadne otrasy a vibrácie, ktoré by mohli objekt poškodiť. Táto metóda poskytuje záruku, že nedôjde k narušeniu statiky. Zaujímavé je, že spomenuté plastové izolácie v značnej miere obmedzujú aj vibrácie prenášané do budovy napríklad z blízkej cestnej dopravy.

 2. Podsekávanie muriva

Pri použití nerezových plechov ide taktiež o 100% metódu odstránenia vlhkosti.

Pri tomto postupe sa zarážajú nerezové plechy skrz cez celú stenu s prekrytím niekoľko centimetrov. Menšou nevýhodou sú otrasy ktoré vznikajú pri zarážaní plechov.

Mnoho krát pri domoch kde sú steny z nabíjanej hliny alebo nepálenej hliny je podsekávanie jedinou 100% metódou.

3. Vlievaná hydroizolácia

Táto metóda už nepatrí medzi najlepšie spôsoby odstránia vlhkosti nakoľko má krátku životnosť a zastavenie vlhkosti nie je 100%. Metóda spočíva v tom, že sa do steny vyvŕtajú otvory  v tesnej blízkosti do ktorých sa niekoľko dní vlieva tekutá hydroizolácia, ktorá sa postupne nasáva do muriva. Po niekoľkých dňoch izolácia vykryštalizuje a vytvorí vode-odolnú bariéru.

4. Injektáž muriva

Táto metóda tiež nepatrí v mnohých prípadoch k najideálnejšiemu spôsobu odstránenia vlhkosti nakoľko má mnohokrát krátku životnosť a zastavenie vlhkosti nie je 100%.

Je viacero spôsobov injektáže a nie všetky sú kvalitné.

Pri injektáži záleží na tom ako husto sú od seba navŕtané otvory do ktorých sa napúšťa hydroizolačná látka. Ďalej záleží na tom o akú látku ide nakoľko je ich viac typov.

Napr. Epoxidová, Polyuretánová živica, Akrylátová, siloxanová, krémová, na vodnej báze atď.

Veľmi dôležitým faktorom je to, či je to ručne natlačené do dier alebo s tlakovým prístrojom.

Účinok je veľmi rozdielný. V mnohých prípadoch, kedy má murivo veľa dutín, je nesúdržné alebo má málo kapilárneho materiálu (kamenné murivo), je nutné samotnú injektáž podporiť zvislým hydroizolačným a sanačným systémom. Týmito krokmi sa však trvácna injektáž stáva najdrahším spôsobom odizolovania domu.

5. Prekrytie sanačnou omietkou.

Je to rýchly a lacnejší spôsob no výsledok je minimálny. Pri tomto spôsobe sa obije stará omietka do určitej výšky a nanesie sa namiesto nej nová vysokoparopriepustná omietka. Voda ostáva aj naďalej v múroch a vzlína vyššie, kde sa jej podarí učinnejšie nasať a odpariť (ponad sanačnú omietku). Zároveň sanačná omietka čelí náporu vody, až sa jej štruktúra presýti a vlhkosť prerazí naraz. (väčšinou problém prekryjete na 2-4 roky)

 

6. Elektronické a nelektronické zariadenie na odstránenie vlhkosti.

Ešte sme sa nestretli s objektom, na ktorom by reálne tieto metódy fungovali, zatiaľ čo opačných prípadov máme zdokumentovaných desiatky!

 

Rekonštrukcia starých domov - UPOZORNENIE !

Ak ste sa rozhodli rekonštruovať starý dom mali by ste vedieť tieto informácie. Mnoho ľudí pred rekonštrukciou zhodnotilo murivo na starom dome ako suché a nepotrebné podrezať no po rekonštrukcii domu začali steny prudko vlhnúť ! Prečo ?  V starých domoch sa často na podlahe nachádzajú len staré drevené podlahy pod ktorými je iba škvára alebo piesok. Všetka zemná vlhkosť sa rovnomerne odparuje po celom obsahu podlahy a keď stupne do priestoru tak sa jednoducho odparí cez štrbiny na starých drevených oknách.   Keď po obnove podlahy príde k jej zakrytiu dlažbou alebo parketami tak príde k zastaveniu odparovania vody z podlahy a všetka vlhkosť začne stúpať do múrov, kde sa bude odparovať. Voda sa zo stien odparí a nakoľko ľudia vymenia aj okná za plastové tak sa voda kumuluje v priestoroch a môžu sa začať tvoriť plesne aj v horných rohoch priestorov. Veľkú rolu zohráva aj zateplenie budovy, ktoré zastaví odparovaniu vody do vonkajšieho prostredia.

Preto výrazne doporučujeme zavolať si odborníkov pred rekonštrukciou domu, aby posúdili stav hydroizolácie v murive.

Objavili sa Vám vlhké škvrny kúsok nad podlahou ?

V niektorých prípadoch sa objavia zákazníkom vlhké škvrny (mapy) niekoľko centimetrov nad podlahou. Mnoho z nich nevie pochopiť ako to je možne, že tesne nad podlahou je stena suchá a škvrny sa objavia až o niekoľko centimetrov vyššie.

Príčinou tohto javu býva nanesená sanačná omietka alebo iná hydroizolácia od podlahy do určitej výšky. Niekedy sa ľudia snažia vlhké steny zakryť sanačnou omietkou preto aby sa zbavili vlhkých stien. Toto je riešenie je bohužiaľ neúčinné, nakoľko voda v stene bude stúpať dovtedy dokedy sa neodparí. Čiže v praxi to vyzerá tak že presne na ukončenou sanačnou omietkou sa vytvárajú mokre mapy a škvrny, kde sa voda odparuje.

Odkopali ste dom, vložili nopovú fóliu a steny sú stále vlhké ?

Pri tomto spôsobe treba brať do úvahy to, že obloženie základov domu nopovou fóliu je len zamedzenie vlhkosti spôsobnej dažďom.

Prirodzená zemská vlhkosť, spodná voda sa aj tak dostanú do základov kde budú vzlínať do stien a múrov.

Ďalším problémom je zle ukončená nopová fólia nad úrovňou terénu. Mnoho ľudí vyvedie nopovú fóliu nad terén, kde je voľne odstávajúca a pri daždi sa všetka voda stekajúca po stene dostane za fóliu a začne stúpať do stien.

Dom na kopci môže tiež vlhnúť.

Bežne sa v praxi  stretávame so zákazníkmi, ktorí nechápu ako je možne aby ich dom na kopci vlhol. Mnohokrát to je spôsobené tým, že pod domom sa môže nachádzať skalnaté alebo nepriepustné podložie, po ktorom steká podzemná voda a tá sa dostáva cez základy domu do múrov.

Typy múrov z ktorých sa stavali domy.

Klasická pálená tehla                                                                Cementová tehla                                                                    Dutá pálená tehla                                                      Nepálená tehla - Hlinená tehla

tehlove muriva odstranenie vlhkosti   cementove tehly podrezat vlhek murivo   dute tehly vysusenie muriva   nepalena tehla vlhky dom

Murivo zo zmiešanej skaly                                                    Škvárobetónové tvárnice                                                         Nabíjaná hlina                                                                           Pórobetónové tvrárnice

murivo skala podrezavanie   skvarove tvarnice podrezanie uriva   nabijana hlina vlhke steny   porobeton tvarnice podrezanie murov