IZOLÁCIA MURIVA POMOCOU CHRÓM NIKLOVÝCH PLECHOV

Vlnité izolačné plechy z nehrdzavejúcej chróm-niklovej ocele sú strojne zarážané do muriva bez toho, aby dochádzalo k otváraniu muriva. Jednotlivé plechy na seba nadväzujú bočnými zámkami a vytvárajú kapilárne nepriepustnú uzáveru proti zemnej vlhkosti. Toto riešenie je veľmi vhodné hlavne pre domy z nepálenej tehly alebo nabíjanej hliny nakoľko nedochádza k žiadnemu sadaniu muriva. Plech ktorý sa narazí do vzniknutej drážky ešte viac zhutní maltu v špáre. 
Pre prácu stačí prístup z jednej strany. Plechy sa do muriva zarážajú pomocou elektrického baranidla a je potrebná prípojka 230V. Touto metódou sa dá murivo izolovať do hrúbky 1m z jednej strany. Hrubšie murivo musí byť väčšinou prístupné z oboch strán. 
Na používané plechy je dlhodobá záruka a materiál je typu DIN 1.4301 s tromi povrchovými úpravami, každý plech je označený druhom použitého materiálu.
Vplyv použitia chróm niklových plechov na murivo
Toto je velmi častá otázka odborníkov i laikov. V prípade, ak bolo murivo pod izolácou poškodené vydrolením malty, zlepší sa rozloženie váhy, nakoľko plech zaistí rovnomerné zaťaženie po celej šírke muriva.
Použite
Túto metódu je možné použiť u všetkých typov murív s rovnobežnou špárou. 
Výhody izolácie chróm-niklových plechov
  • Doživotná záruka (alebo na 100 rokov)
  • Vysoko kvalitný materiál: DIN 1.4301 chrom-niklová oceľ, jej hodnota pevnosti je cca 1000 - 1200 N/mm2
  • Izoláciu je možné uskutočnovať aj počas prevádzky objektu
  • Izolácia sa môže vykonávať výlučne z vonkajšej strany do podlahy.
  • Rýchlosť izolovania je približne 10-20m2 denne. Jeden rodinný dom trvá približne 2dni.
  • Zachovanie statiky objektu, nikdy nedocháza k sadaniu muriva a praskaniu omietky.

 

Cena za zarážanie nerezových plechov je 200€ za m2
 
 
 

nerezove plechy prekrytie podrezanie muriva    antikorove plechy sanacia muriva

chrom niklove plechy podrezanie     sanacia muriva chrom niklovymi doskami