Všetky naše služby vieme poskytnúť aj na splátky cez spoločnosť QUATRO. Viac informácií tu : images

IZOLÁCIA METÓDOU PODREZANIA MURIVA S REŤAZOVOU PÍLOU.

comer E21 podrezavanie domu odvlhcenie

Ide o okamžité a 100% zastavenie vlhnutia múrov so životnosťou viac ako 100 rokov.
Na tieto práce je nutná elektrická zásuvka 230V s istením 16A alebo viac.
Reťaze su pomalobežné a nevytváraju nadmerný prach a hluk.
V prípade vhodných podmienok sa dá podrezať celý rodinný dom aj za jeden pracovný deň.
Pri tomto spôsobe sa začína určením výšky v ktorej sa bude podrezávať murivo.
Následne sa začne rezať drážka s elektrickou pílou (s karbid-volfrámovou reťazou) v celej šírke muriva.
Po každom podrezanom metri alebo menej sa vloží do reznej škáry 2mm hrubá špeciálna polyetylénová fólia typu AQUAPROTECTxPE, je špecifická svojou nezameniteľnou červenou farbou.
Fólia AQUAPROTECT xPE bola špecialne vyvinutá na izolovanie múrov počas podrezávania muriva.  Špeciálnym spracovaním low density polyethylene granulátu vzniká odolná xPE fólia.
Škára sa proti sadaniu zabezpečí špecialnymi retifikovanými doskovými klinmi z polypropylénu bez perforácie.
Sú konštruované na únosnosť 500 kg/cm2, každý tak spoľahlivo unesie desiatky ton. Kliny už v škáre ostávajú. 
Vkladaná AQUAPROTECTxPE fólia je určená na použitie ako zábrana proti vode i radónu.
Má najdlhšiu životnosť zo všetkých používaných izolácií, je extrémne pevná a odolná, celkom inertná aj proti agresívnym soliam síranov, dusičnanov a chloridov (biele výkvety),
ktoré vlhké murivo často obsahuje a ktorým ťažko odolávajú aj antikorové plechy.
Rezná škára sa potom vypĺňa špecialne vyvinutou maltovou zmesou AQUAPROTECT FIX.
AQUAPROTECT FIX je špeciálna cementová malta vyvinutá na okamžitu stabilizáciu reznej škáry, je možné ju aplikovať aj v zimnom období.
Na jej aplikcáciu sa používaju vysokotlaké šnekové čepradlá. 
 
Vďaka reťazovej píle možno podrezaním ošetriť všetky steny, aj štítové, susediace s iným objektom, stačí totiž prístup k stene z jednej strany.
Pri správnom postupe podrezávania muriva je vylúčené akékoľvek sadanie, rez nesprevádzajú žiadne otrasy a vibrácie, ktoré by mohli objekt poškodiť.
Táto metóda poskytuje záruku, že nedôjde k narušeniu statiky. Plastové izolácie v značnej miere obmedzujú aj vibrácie prenášané do budovy napríklad z blízkej cestnej dopravy.
Na našu prácu poskytujeme doživotnú záruku, ku ktorej Vám vypíšeme garančný certifikát.
 
Murivo: pálená tehla, nepálená tehla, cementová tehla, pórobetónové bloky, škvárobetónové bloky
(Konečná cena sa dá určiť až po dôkladnej obhliadke objektu, okrem hrúbky sú dôležitým faktorom aj súdržnosť muriva a typ lepiacej malty)
  • CENA ZA m2 je 120€
  • Hrúbka muriva 30 cm   =   36€ bm*
  • Hrúbka muriva 45 cm   =   54€ bm*
  • Hrúbka muriva 60 cm   =   72€ bm*
* bežný meter (pri realizácii celého domu)
Konečná cena je aj odvodená od množstva realizovaných bežných metrov 
Za tlakové tlačenie malty do drážky si účtujeme poplatok od 100€ do 200€ podľa veľkosti domu. (v cene je preplach,špeciálna malta,práca a čistenie stroja) 
 

IZOLÁCIA METÓDOU PODREZANIA MURIVA S DIAMANTOVÝM LANOM.

diamantova lanova pila podrezavanie domu

Pri tomto spôsobe rezania nie je žiadny materiál prekážkou. Bez problémov sa prereže betón s armatúrou, skala, žula...
Pri tomto spôsobe je diamantové lano chladené vodou ale je možnosť aj rezať na sucho.
Pri podrezávaní používame špeciálne stroje Wire Saw ULTIMATE pro. https://www.youtube.com/watch?v=OWDYwOwzSk4
Ide o okamžité a 100% zastavenie vlhnutia múrov so životnosťou viac ako 100 rokov.
Po podrezaní muriva je postup rovnaký ako pri rezaní s reťazovou pílou: je vložená AQUAPROTECTxPE fólia, kliny a maltová zmes AQUAPROTECT FIX..
Jednou z hlavných výhod je to že dokážeme podrezať murivo na úrovni podlahy.
Na našu prácu poskytujeme doživotnú záruku, ku ktorej Vám vypíšeme garančný certifikát.
 
 
Cena za rezanie diamantovým lanom sa odvíja hlavne od rezaného materiálu. Čím je materiál tvrdší tým sú náklady vyššie.
Napr. rezanie pieskovca je lacnejšie ako rezanie žuly 
Ďaľším dôležitým faktorom pre určenie ceny je súdržnosť muriva, ak je murivo nesúdržné a sype sa - cena je vyššia
 
Cena - 300€ za m2 (v niektorých prípadoch aj viac)
 
 

 REZANIE DIAMANTOVÝM LANOM POD VODOU.

diamantova lanova pila rezanie pod vodou

Ide o technicky náročné podrezávanie pod vodnou hladinou. 
Špecialne vycvičení potápači umiestnia pod vodnou hladinou všetky pomocné kladky a pripravia objekt na rezanie.
Nad hladinou je umiestnený stroj ktorý ovláda špecializovaný pracovník.
  • Všetky tieto práce sú individuálne naceňované. 

IZOLÁCIA MURIVA POMOCOU CHRÓM NIKLOVÝCH PLECHOV.

sanacia muriva chrom niklovymi doskami

Vlnité izolačné plechy z nehrdzavejúcej chróm-niklovej oceli sú strojne zarážané do muriva bez toho, aby dochádzalo k otváraniu muriva. Jednotlivé plechy na seba nadväzujú zámkami a vytvárajú kapilárne nepriepustnú uzáveru proti zemnej vlhkosti. Toto riešenie je veľmi vhodné hlavne pre domy z nepálenej tehly alebo nabíjanej hliny nakoľko nedochádza k žiadnemu sadaniu muriva. Plech ktorý sa narazí do vzniknutej drážky ešte viac zhutní maltu v špáre. 
Pre prácu stačí prístup z jednej strany. Plechy sa do muriva zarážajú pomocou elektrického baranidla a je potrebná prípojka 230V. Touto metódou sa dá murivo izolovať do hrúbky 1m z jednej strany. Hrubšie murivo musí byť prístupné z obchoch strán. 
Na používané plechy je dlhodobá záruka a materiál je typu DIN 1.4301, každý plech je ozanačený druhom použitého materiálu.
Na našu prácu poskytujeme doživotnú záruku, ku ktorej Vám vypíšeme garančný certifikát.
Cena za izolovanie muriva nerezovými plechmi je 200€ za m2  
 

REZANIE BETÓNU, OTVOROV, LIATINOVÝCH RÚR

Naším zákazníkom vieme poskytnúť aj individuálne riešenia v oblasti rezania tvrdých materiálov.
Vieme zabezpečiť rezanie akehokolvek hrubého materiálu (aj steny hrubšie ako 1m) pomocou diamantovej lanovej píly.
Taktiež vieme poskytnuť práce v oblasti rezania liatinových alebo betónových rúr v rôzne ťažko dostupných priestoroch.
Ide o rezanie diamantovou lanovou pílou.
  • Ceny sú individuálne.