Naša spoločnosť ponúka realizáciu vysokokvalitných sanačných omietok nanášaných ručne alebo strojným zariadením.

Používame sanačné omietky od spoločnosti Remmers, Quickmix, Baumit a v prípade požiadavky aj od iných výrobcov.

Naša práca je založená predovšetkým na kvalite prevedených prác. Veľký dôraz kladieme na predprípravu objektu a samotných povrchov.

 

V prvom kroku sa navrhne čo najvhodnejšia skladba sanačného systému pre vybraný objekt.

Sanačné systémy pre exteriér a interiér sú rozdielne.

 

Dôležitým faktorom pre výber sanačných materiálov je aj vlhkosť muriva určeného pre realizáciu (poprípade množstvo solí v murive)

V prípade záujmu o sanačný systém nás kontaktuje.  

 

 

 vyrp11 561Okenny profil APU detail

 

 

20180208 081148 600    20180208 081157 600   

20180208 081317 600