IZOLÁCIA METÓDOU PODREZANIA MURIVA S REŤAZOVOU PÍLOU.

comer E21 podrezavanie domu odvlhcenie

Ide o okamžité a 100% zastavenie vlhnutia múrov so životnosťou viac ako 100 rokov.
Pri tomto spôsobe sa začína určením výšky v ktorej sa bude podrezávať murivo.
Následne sa začne rezať drážka s karbid-volfrámovou alebo diamantovou reťazou v celej šírke muriva.
Po každom podrezanom metri alebo menej sa vloží do reznej škáry 2mm hrubá polyetylénová fólia typu LDPE. Jej najväčšou výhodou je mechanická odolnosť a životnosť stovky rokov. (Lepenka sa na izolovanie neodporúča používať nakoľko mechanicky odolná nie je a pri zarážaní stabilizačných klinov dochádza k jej poškodeniu)
Škára sa proti sadaniu zabezpečí špeciálnymi, rôzne hrubými plastovými doskovými klinmi podľa šírky rezu a použitej izolácie.
Sú konštruované na únosnosť 500 kg/cm2, každý tak spoľahlivo unesie desiatky ton. Kliny už v škáre ostávajú. 
Vkladané plastové izolácie sú určené na použitie ako zábrany proti vode i radónu. Majú najdlhšiu životnosť zo všetkých používaných izolácií, sú veľmi pevné a odolné, celkom inertné aj proti agresívnym soliam síranov, dusičnanov a chloridov (biele výkvety), ktoré vlhké murivo často obsahuje a ktorým ťažko odolávajú aj antikorové plechy. Rezná škára sa potom vypĺňa hustou flexibilnou maltovou zmesou. (nepoužívame pur penu! - nakoľko je ideálnym domovom pre mravčie kolónie)
Vďaka elektrickej motorovej píle možno podrezaním ošetriť všetky steny, aj štítové, susediace s iným objektom, stačí totiž prístup k stene z jednej strany. Pri správnom postupe podrezávania muriva je vylúčené akékoľvek sadanie, rez nesprevádzajú žiadne otrasy a vibrácie, ktoré by mohli objekt poškodiť. Táto metóda poskytuje záruku, že nedôjde k narušeniu statiky. Plastové izolácie v značnej miere obmedzujú aj vibrácie prenášané do budovy napríklad z blízkej cestnej dopravy.
 
Murivo: pálená tehla, nepálená tehla lepená maltou, cementová tehla, pórobetónové bloky, švárobetónové bloky
(Konečná cena sa dá určiť až po dôkladnej obhliadke objektu)
  • 120€ za m2
* bežný meter
Ceny sú uvedené bez DPH.

 
Zakladáme na kvalitnej práci a na detailoch.
Zákazníci, ktorí plánujú následne po podrezaní objektu riešiť vodorovnú hydroizoláciu podláh (vaničku) uvítajú naše komplexné riešenie ponuky pre vyhotovenie vane. Podlahy izolujeme najčastejšie dvoma metódami, buďto zváranou zemnou PVC fóliou (Fatrafol alebo výrobca na vyžiadanie) s ochrannou geotextíliou (spoj sa rieši pomocou PVC líšt) alebo tekutou flexibilnou minerálnou stierkou s asfaltovými vlastnosťami - Multibaudicht 2K Remmers. V prípade záujmu vieme vyhotoviť dlhotrvácnu novú skladbu podlahových vrstiev na komplet.
 
 
(POZOR na firmy, ktoré používajú len bitumenový pás ako hydroizoláciu, pri narážaní klinov do drážky je bitumenový pás všade poškodený a dotrhaný a dochádza k presakom vody)