Uhlíkové CFRP lamely

Naša spoločnosť GRIZZLY s.r.o. zabezpečuje profesionálne lepenie uhlíkových CFRP lamiel.

 

Uhlíkové lamely CFRP sú vlastne uhlíkové vlákna laminované s minimálnym obsahom vlákien 68%. Sú to teda zosilňovacie systémy, používajú sa ako dodatočná externá lepená ťahová výstuž. Použitie je naozaj široké, nakoľko sa používajú na železobetónových, oceľových či dokonca drevených konštrukciách. Využívanie uhlíkových lamiel je čoraz častejšie. 

Používame uhlíkové lamely od spoločnosti SIKA alebo BASF

 

Kde a kedy je potreba použitia uhlíkových lamiel ?

 • zvýšenie užitočného zaťaženia – zmena účelu alebo používania konštrukcie
 • oslabenie konštrukcie vplyvom nových prestupov
 • konštrukčná chyba – chyba v návrhu alebo pôvodnej realizácie
 • náhodné alebo príležitostné zaťaženie
 • predĺženie požadovanej životnosti
 • korózia výstuže alebo prednapätých drôtov
 • zvýšenie agresivity prostredia oproti projektu
 • zmena noriem

Uhlíkové lamely – poskytujeme

 • lepenie uhlíkových lamiel
 • externá lepená výstuž
 • uhlíkové lamely
 • CFRP lamely

 

Zosilňovanie konštrukcií je realizované dvomi krokmi:

1. Príprava samotného podkladu: Táto fáza je veľmi dôležitá a kladieme na ňu vysoký dôraz. Podklad musí byť zbavený všetkých nečistôt, nesúdržností a nerovností. Takýto podklad zabezpečujeme pomocou sanačných fréz s diamantovými kotúčmi alebo pomocou vysokotlakého čističa s abrazívnym materiálom. 

2. Aplikácia na konštrukciu: V prípade že sa používajú cfrp lamely (profily) tak sa prilepujú pomocou epoxidového lepidla alebo sa môžu použiť aj výstuhové uhlíkové tkaniny, ktoré sa následne lepia s laminovacím epoxidom.

Podrobnejší popis je vždy daný podrobných technologickým postupom a projektom, ktorý sa musí dodržať.

 

Používané materiály

CFRP lamely (uhlíkové lamely)

Lamely vystužené uhlíkovými vláknami s vynikajúcimi materiálovými vlastnosťami.

Väčšinou sa používajú pre zosilňovanie v ohybe v staticky alebo dynamicky zaťažovaných – napr. mostov, nosníkov, stropov alebo stien.

 

 

CFRP tkaniny

Jedno alebo obojsmerné tkaniny vyrobené z uhlíkových vlákien, väčšinou používané pre zosilnenie v oblasti šmykového zaťaženia alebo zosilnenia ovinutím.