Laboratórne priestory v areáli DUSLO Šaľa

Kompletné podrezanie muriva na objekte laboratórií DUSLO Šaľa.

Murivo bolo potrebné podrezávať s diamantovou lanovou pílou s následným vložením LDPE izolácie.

Spolu bolo na objekte 120m2 muriva ( 260 bežných metrov )

Na objekte sa nachádzalo aj 80ks železobetónových pilierov ktoré sa zainjektovali injektážnýcm krémom AQUAPROTECT nano s osovou vzdialenosťou injektážnych dutín cca 8-10cm.

Následné bola vykonaná aj vonkajšia zvislá hydroizolácia nakoľko bola úroveň rezu pod úrovňou terénu.