Laboratóriá v Arboréte Mlyňany

V Arboréte Mlyňany sme vykonali podrezanie laboratórii dendrobiológie. Ako izoláciu sme použili 2mm hrubú LDPE fóliu.