Futbalový štadón v Leopoldove

V Leopoldove sme vykonali podrezanie administratívnej časti hlavnej tribúny. Ako hydroizoláciu sme v murive použili LDPE fóliu.