Naša spoločnosť GRIZZLY s.r.o. ponúka okrem vysoko kvalitných produktov aj profesionálne služby.

Venujeme sa sanácii starých objektov, kde dokážeme vyriešiť akékoľvek problémy s vlhkosťou a tlakovou vodou v suterénoch.

Nás injektážny prípravok AQUAPROTECT nano bol vyvinutý pre zastavenie vzlínajúcej vlhkosti do muriva nad úrovňou terénu.

Je ale mnoho iných problémov s vlhkosťou alebo s tlakovou vodou kedy nie je možné použiť náš krém slúžiaci na hydrofobizáciu muriva.

 

Veľmi častým problémom je vnikanie vody do priestorov ktoré sú pod úrovňou terénu. V tomto prípade sa mnohokrát bavíme o tlakovej vode.

    

Tieto preniky vody je  možné zastaviť vysokotlakými injektážami na báze dvojzložkového polyuretánu alebo akrylátu.

V prvom kroku je potrebné zistiť presné miesta a trhliny v murive cez v ktoré vniká voda do priestorov. 

Následne sa na murive označia pozície pre vrty a určí sa vhodná hĺbka vrtov. Otvory sa vŕtajú väčšinou o priemere 10 až 14mm

Do týchto vrtov sa následne vložia oceľové pakre a dotiahnú sa kľúčom. Dobre uchytené pakre vydržia aj tlak do 300 Bar.

unnamed 1

Celoplošné prieniky vody do priestorov sa dajú zastaviť plošnou tlakovou izoláciou na báze dvojzložkového polyuretánu. Murivo sa vŕta v celej jeho šírke aby sa emulzia dostala na druhu stranu múru kde vytvori novu hydroizolačnú bariéru.

Výhodou použitia polyuretánu je jeho vlastnosť mnohonásobne expandovať a tým vytvoriť silnejšiu vrstvu a lepšie preniknúť do všetkých pórov a trhlín. 

Na obrázkoch nižšie môžete vidieť našu realizáciu ako sme zastavili prieniky vody do vinnej pivnice pod zemou.

    

    

Pri betónových konštrukciách sa stretávame v praxi hlavne s prasklinami, cez ktoré môže vnikať voda do priestorov. Mnohokrát sa jedna len o mikrotrhliny, ktoré nie sú viditeľné voľným okom

Ak sa jedná o väčšie trhliny tak je potrebné najprv navŕtať otvory, vsunúť a zaistiť pakre. Následne sa namieša špeciálna epoxidová malta, ktorou sa kompletne vyspraví cele trhlina aj okolo pakrov.

Týmto zamedzíme úniku injektážnej emulzie von z trhliny. Látka sa bude šíriť len vo vnútri trhline a vyplní všetky vzduchové medzery a póry.

Ako injektážna emulzia sa môže použiť dvojzložkový polyuretáne v prípade potreby expanzie alebo špeciálny typ epoxidu ktorý má spevňujúci charakter. 

    

Ak sa na stavbe nachádzajú mikrotrhliny je možné vŕtať otvory tak, aby ste pri šikmom vrte zasiahli v hĺbke muriva mikrotrhlinu alebo stavebný spoj cez ktorý vniká voda do priestorov.

Následne sa zasunú a zaistia oceľové pakre a pod tlakom do 300bar sa začne plniť dvojzložkový polyuretán. V priebehu prác sa môže bežne stať, že látku ktorú tlačíte do trhliny začne unikať cez trhlinu vzdialenú aj 2 metre.

Počas tohto plnenie zistíte ako boli dutiny a praskliny prepojené. Množstvo látky ktorá sa môže natlačiť (zainjektovať) do trhlín je veľmi individuálna a je ťažké ju určiť vopred.

Na nižšie zobrazených fotkách môžete vidieť naše realizačné fotografie z tlakovej injektáže podzemného parkoviska v nákupnom centre ktoré sa nachádzalo na 2 podzemnom podlaží (vrátane výťahovej šachty).

Podzemná voda sa tu nachádza o 2,5 metra vyššie ako je podlaha na 2PP.

Cez stavebný spoj medzi základovou doskou a stenou z betónu vnikala pravidelne do objektu voda. Po našej realizácii už k žiadnym priesakom neprišlo.