Výrobná hala firmy Jukos - Bežovce

Výrobnú halu v Bežovciach na východe Slovenska sme podrezávali štandrtne, za použitia LDPE fólie ako hydroizolácie.