Neogotický kaštiel v Galante

Na neogotickom kaštiely v Galante sme vykonali čiastočné podrezanie tehlového muriva s použitím 2mm hrubej LDPE fólie.