Justičný palác v Nitre

Viac ako 1500 bežných metrov stien hrubých cca 1m bolo podrezávaných s diamantovými lanovými pílami. Podrezávané murivo bolo 1 až 4m pod úrovňou terénu, kde bol potrebný výkop a zvislá izolácia muriva 2mm hrubou LDPE fóliou ošetrenou z vnútornej strany ochrannou  geotextílou a z vonkajšej strany 50mm hrubým styrodurom. V objekte boli dodržiavané vysoké nároky na postup prác nakoľko sa pracovalo aj v časti väznice a eskortných miestností. Celý objekt sa realizoval bez obmedzenia prevádzky súdu.