Sanácia kultúrneho domu v Ružomberka

Na kultúrnom dome v Ružomberku sme vykonali sanáciu vlhkého muriva v časti projekčnej miestosti formou podrezania a založenia LDPE fólie a na nedostupnej stene sme použili krémovú injektáž AQUAPROTECT Nano.