Obecný úrad v obci Baláže

V obci Baláže sme vykonali podrezanie obecného úradu. Ako izoláciu sme použili 2mm hrubú LDPE fóliu.