Rodinný dom Petrova Ves

Rodinný dom v Petrovej Vsi sme odizolovali 2mm hrubou LDPE fóliou. Pri podrezávaní sme používali elektrické ručné píly na 230 voltov.