Rodinný dom Machulince

Podrezanie vlhkých múrov rodinného domu v Machulinciach.