Podrezanie kaplnky sv. Márie Magdalény v Modranke

Kaplnka sv. Márie Magdalény bola našou firmou komplexne podrezaná. Pri podrezávaní sme používali pojazdovú pílu PMS25 a 380V PES1300, kvôli hrúbke stien (80cm +). Nakoľko bolo murivo nekonzistentné a maltová drážka nelineárna, museli sme po častiach zarážať nerezové plechy s bočnými zámkami.