Podrezanie farnosti v Starých Horách

Na farnosti v Starých Horách sa realizovalo podrezanie muriva pomocou diamantového lana, kamenné murivo bolo zizolované 2mm hrubou LDPE fóliou.