Základná škola Vrútocká v Bratislave

Sanácia suterénnych priestorov na Základnej škole Vrútockej v Bratislave pozostávala z komplexnej sanácie a aplikácie vnútorného aj vonkajšieho sanačného a hydroizolačného systému. Prípravné práce pozostávali z osekania omietok 80cm nad úroveň soľných výkvetov a máp vlhkosti, vonkajší odkop do hĺbky 2 metre, demontáž vykurovacích telies a dočistenie špár v tehlovom murive. Do pripraveného muriva sa vo výške od podlahy cca 5cm navŕtali injektážne dutininy s priemerom 14mm a osovou vzdialenosťou 100-120mm, následne sa do injektážnych dutín aplikoval tixotropný injktážny krém Kiesol C od výrobcu Remmers s garantovaným podielom aktívnej látky silan/siloxan min. 80%. Na plochu oslobodenú od starej omietky sa vykonala penetrácia povrchu hydrofóbnym mineralizačným roztokom Kiesol Standart. Po injektáži sa v oblasti dutín aplikovala hydroizolačná stierka od značky Remmers - Sulfatexschläme. Na čerstvú stierku bol aplikovaný tesniaci tmel Dichtspachtel a následne opäť dve vrstvy stierky Sulfatexschläme, sanačný špric a v posledných krokoch sanačná omietka Sanierputz Altweiss v hrúbke 30-40mm a sanačný Feinputz. (všetko od značky Remmers). Na vyhotovený vnútorný sanačný systém sme následne urobili penetračný náter a dva nátery farieb s vysokou paropriepustnosťou.

Vonkajší hydroizolačný systém pozostával z výkopu do hĺbky až 2m, očistenie muriva od vonkajších vrstiev, hydrofóbny nástrek Kiesolom Standart, náterom hydroizolačnej stierky, aplikácie vyrovnávajúceho tmelu Dichtspachtel. Po vyzretí podkladu sme aplikovali v dvoch vrstvách bituménovú hydroizolačnú stierku Profi-Baudicht 2K. Následne sa podľa projektu na sanačné vrstvy aplikovala tepelná izolácia styrodur a na ňu ochranná trojvrstvová fólia DS-Systemschutz s ukončovacími lištami.

Pred odovzdaním stavby bolo ešte nutné uložiť dažďové zvody, zasypať výkop, skultivovať okolie, a vyhotoviť dookola objektu nanovo betónové chodníky.