Sedliacky dom obci Bakarac - Chorvátsko

Dodatočná hydroizolačná clona na historickom kamennom dome v Bakaraci musela byť vykonaná vysekávaním muriva. Kamenné murivo bolo mimoriadne nesúdržné, vystavané s kameňom miestami o priemere viac ako 60cm. Vysekanie muselo byť robené vo viacerých fázach, po malých úsekoch, aby sa zásahom nemohla narušiť statika objektu. Ako izoláciu sme použili 2mm hrubú LDPE fóliu.