Podrezanie družstevnej sýpky v Podhoranoch

Podrezanie bývalej družstevnej sýpky v Podhoranoch bolo realizované pomocou elektrických ručných píl s karbidovými zubmi. Napriek rozsahu prác (viac ako 100 bežných metrov), trvala realizácia iba jeden deň.