Základná škola Gemerská v Košiciach

Ná základnej škole Gemerskej v Košiciach sme realizovali komplexnú sanáciu suterénu proti vlhkosti za použitia vonkajšieho a vnútorného sanačného a hydroizolačného systému produktov od nemeckej značky Remmers. Práce v skratke prebiehali prípravou muriva - osekanie omietok, dočistenie drážok, vonkajší odkop, založenie zvislej izolácie, nanesenie hydroizolačných a sanačných vrstiev a vymalovanie vysokoparopriepustnou farbou.