Materská škôlka v Trnávke

Na materskej škôlke v Trnávke sme realizovali úplné podrezanie objektu postaveného z pálených tehál. Ako hydroizoláciu sme použili 2mm hrubú LDPE fóliu.